Verzamelgedrag

Ik ben werkzaam als maatschappelijk werker en professioneel organizer bij mensen met problematisch verzamelgedrag. Dit wordt ook wel hoarding genoemd. Dit vraagt telkens om een specifieke benadering waarop ik begeleiding kan bieden. Zowel vanuit vakkennis en literatuur, maar ook door de benadering en het leggen van contact. Het gaat dan om de correlatie tussen verzamelgedrag en andere psychosociale problematiek zoals:

    • Autisme,
    • ADHD,
    • Persoonlijkheidsproblematiek
    • Mensen met een verstandelijke beperking.
    • Mensen die zorgmijdend gedrag tonen.

Ook blijkt dat er vaak een verlieservaring of trauma ten grondslag aan het verzamelgedrag ligt, en de verwerking daarvan nooit op gang is gekomen. Daar neem ik de tijd voor om dat te bespreken.